Text page

قوانین و شرایط استفاده از سایت

عبارت cutly.ir یا ما به صاحب وب سایت cutly.ir اشاره دارد. عبارت شما به کاربر یا بازدید کننده وب سایت ما اشاره دارد. عبارت محتوا به وب سایت شما اشاره دارد که در رابطه با سرویس ما استفاده می شود.

اگر هر یک از شرایط و بند های ذکر شده در پایین توسط شما رعایت نشود و توسط ما تشخیص داده شود که این قوانین را شکستید، حساب کاربری شما بسته و در آمد شما از دست می رود.

این شرایط و قوانین در هر زمان امکان بروز رسانی دارد، از این رو شما موظف هستید همیشه از آن مطلع باشید.

  1. لینک های کوتاه شده در سایت ما (cutly.ir) را در سایت های PTC و تبادل ترافیک تبلیغ نکنید.
  2. کاربران را مجبور به کلیک بر روی لینک های کوتاه شده توسط سایت ما نکنید تا برای خود درآمد بدست آورید. هدف باید بازدید از سایت مقصد باشد.
  3. لینک های کوتاه شده توسط سایت ما را با سایت های مشابه دیگر (سرویس های کوتاه کننده لینک) کوتاه نکنید.
  4. لینک های کوتاه شده در سایت ما را به هیچ عنوان به صورت اتوماتیک، پاپ آپ (popup) و ریدایرکت باز نکنید. فقط با کلیک بر روی لینک باز کنید.
  5. لینک های کوتاه شده در سایت ما نباید شامل محتوای پورنوگرافی و خشونت آمیز باشد.